ამოცანების გენერატორის პროტოტიპი


მათემატიკა ფიზიკა ქიმია ბიოლოგია ისტორია გეოგრაფია ქართული ენა და ლიტერატურა ინგლისური ენა

მასწავლებლებისთვის წიგნის ავტორებისთვის